PRISPALLAR ATR 2020

Prispall ATR 2020 - kvinnor 18 km

18 km kvinnor

Från vänster 1:a Petra Klevmar Vånder, 2:a Pia Loman Jansén och 3:a Frida Ström

Prispall ATR 2020 - män 18 km

18 km män

Från vänster 3:a Oscar Stenqvist, 1:a Pontus Dymén och 2:a Anders Nilsson

Prispall ATR 2020 - kvinnor 11 km

11 km kvinnor

Från vänster 3:aSofia Slottner, 1:a Johanna Jidetoft och 2:a Tine Svingen Erdegard

Prispall ATR 2020 - män 11 km

11 km män

Från vänster 2:aJens Edberg, 1:a Martin Bäckström och 3:a Algot Wedberg (junior)

Prispall ATR 2020 - kvinnor 6 km

6 km kvinnor

Från vänster 3:aEllen Sjöberg (junior), 2:a Sara Forsström och 1:a Julia Svennblad

Prispall ATR 2020 - män 6 km

6 km män

Från vänster 2:a, Jonas Ahrnberg, 1:a Tobias Jäger och 3:a Robert Andersson

 

Fotnot: Loppets 2:a enligt resultatlistan, Benjamin Åberg, sprang fel väg under loppet och tilläts springa igen för en sluttid.

Prispall ATR 2020 - juniorer 6 km

6 km juniorer

Från vänster 2:a Alvin Hogedal, 4:a Stina Gamberg och 3:a Melvin Ström

Fotnot: Loppets 1:a enligt resultatlistan, Ellen Sjöberg, finns med på prispallen för 6 km kvinnor ovan.